L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi d´Andratx. Per tant, els bons es poden bescanviar a qualsevol dels establiments adherits a la campanya que es trobin al municipi corresponent.

Es poden acollir a la convocatòria per a ser receptors de les compres amb bons, les persones físiques o jurídiques, titulars d’establiments oberts al públic emmarcades dins dels següents epígrafs de l’Impost d’activitats Econòmiques:

GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇAT, PELLS I ARTICLES DE CUIR

 • Epígraf 651.1.- Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria.
 • Epígraf 651.2.- Comerç al per menor de tota classe de peces per al vestit i tocat.
 • Epígraf 651.3.- Comerç al detall de llenceria i cotilleria.
 • Epígraf 651.4.- Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria.
 • Epígraf 651.5.- Comerç al detall de peces especials.
 • Epígraf 651.6.- Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.
 • Epígraf 651.7.- Comerç al detall de confeccions de pelleteria.

GRUP 652. COMERÇ AL DETALL DE MEDICAMENTS I DE PRODUCTES FARMACÈUTICS; COMERÇ AL DETALL D’ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA; PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTES CLASSES; I DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL; COMERÇ A EL DETALL D’HERBES I PLANTES EN HERBOLARIS

 • Epígraf 652.2.- Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.
 • Epígraf 652.3.- Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d’articles per a la higiene i la neteja personal.
 • Epígraf 652.4.- Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D’ARTICLES PER A L’EQUIPAMENT DE LA LLAR I LA CONSTRUCCIÓ

 • Epígraf 653.1.- Comerç al detall de mobles (Ilevat dels d’oficina).
 • Epígraf 653.2.- Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic d’energia diferent de l’elèctrica, així com de mobles de cuina.
 • Epígraf 653.3.- Comerç al detall d’articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics).
 • Epígraf 653.6.- Comerç al detall d’articles de bricolatge.
 • Epígraf 653.9.- Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament de la liar N.C.O.P.

GRUP 659. ALTRE COMERÇ AI DETALL
GRUP 662. COMERÇ MIXT O INTEGRAT AL DETALL
GRUPO 836. AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS | AJUDANTS TÈCNICS SANITARIS I FISIOTERAPEUTES
GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS

 • Epígraf 971.1-Tintoreria, neteja en sec, rentat i planxat de roba feta i de peces i articles de la Ilar usats.
 • Epígraf 971.2.- Neteja i tenyit de calçat.
 • Epígraf 971.3.- Sargit i reparació de robes.

GRUP 972. SALONS DE PERRUQUERIA I INSTITUTS DE BELLESA

 • Epígraf 972.1-Serveis de perruqueria d’home i dona.
 • Epígraf 972.2.- Salons i instituts de bellesa i gabinets d’estètica.

GRUP 973. SERVEIS FOTOGRÀFICS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES

 • Epígraf 973.1.- Serveis fotogràfics.