Les entitats adherides disposaran d’un usuari i contrasenya únics que permetran accedir a la seva àrea privada en la plataforma. Una vegada dins, hauran de:

Comprovar els bons disponibles amb una numeració específica i única associats a l’entitat adherida
Obtenir el bo per a oferir-lo a la clientela que compleix els requisits establerts
Bescanviar el bo emplenant la informació sol·licitada del tiquet i adjuntar una fotografia d’aquest